Showing all 5 results

CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ
+ Bạn trên 18 tuổi
+ Bạn có nguồn vốn nhàn rỗi
+ Bạn có nhu cầu gia tăng thu nhập
+ Bạn vui lòng tham khảo, cân nhắc kỹ trước khi liên hệ với chúng tôi vì lĩnh vực đầu tư tài chính, lợi nhuận luôn đi cùng rủi ro.
Phòng chăm sóc khách hàng phone 1: 0919935565
:cherry_blossom:Chính sách đầu tư một: COPY CHUYÊN GIA.
+ coppy trade,lợi nhuận chia 30/70, cụ thể HPL COMPANY 30%, bạn 70%, rủi ro bạn chịu 100%.
+ coppy trade, lợi nhuận chia 40/60, cụ thể HPL COMPANY 40%, bạn 60%, rủi ro tài khooản HPL COMPANY chịu 40%.
+ coppy trade lợi nhuận chia 50/50 HPL COMPANY 50%, bạn 50%, rủi ro tài khoản HPL COMPANY chịu 60%.
+ coppy trade lợi nhuận chia 70/30 HPL COMPANY 70%, bạn 30% rủi ro tài khoản HPL COMPANY chịu 100%.
:point_right:ƯU ĐIỂM CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ MỘT
+ Thoái vốn bất kỳ khi nào bạn muốn ( báo trước tối thiểu 24 giờ, tính theo ngày làm việc)
+ Lợi nhuận có thể cao đột biến.
+ Được giám sát khi chuyên gia khớp
lệnh.
:point_right:NHƯỢC ĐIỂM CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ MỘT
+ Có rủi ro về vốn,( trừ phần 70/30),
thời điểm chia lợi nhuận của chương trình đầu tư một là thứ hai hàng tuần (trừ ngày lễ)
:cherry_blossom:Chính sách đầu tư hai: THUÊ CHUYÊN GIA
+ Bước 1:
Liên hệ phòng chăm sóc khách hàng 0919935565 , hoặc cán bộ thị trường của chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.
+ Bước 2:
Chuyển tiền vào tkài khoản HPL COMPANY và ký hợp đồng.
+ Bước 3:
Nhận lợi nhuận 3%/ tuần, thời gian nhận thứ hai hàng tuần.
+ Tổng thời gian nhận 70 tuần ( theo tỉ lệ 0.6%/ ngày làm việc)
:point_right:Ưu điểm của chính sách đầu tư hai:
+ Vốn được đảm bảo 100%
+ Lợi nhuận đều 3%/ tuần/ vốn gốc, gộp
+ Thoái vốn bất kỳ ( báo trước ít nhất 30 ngày)
:point_right:Nhược điểm chính sách đầu tư hai
+ Không được giám sát tài khoản.

Contact Me on Zalo
ĐT: 0917900003